วิธีอัพเดท Windows 10 Creators Update และวิธีแก้หากอัพเดทไม่ผ่าน

ล่าสุดนั้น Windows 10 Cr...