ข้อมูลเผย Google Pixel ที่จะเปิดตัวในปีนี้ จะมาพร้อมชิิป Snapdragon 835 และมีถึงสามรุ่น

ข้อมูลเผย Google Pixel ท...