ผลทดสอบเผย iPhone 8 Plus รองรับการชาร์จแบบเร็วได้จริง แต่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริม

ชาร์จแบบเร็ว (Fast Charg...