ชาว iOS ว่าไง ! ชม iPhone 8 concept สีขาวไร้ปุ่มโฮม

หากกำหนดการในปีนี้ยังเหม...