วิธีเข้าหน้า Home Screen โดยไม่ต้องกดปุ่ม Home บน iOS 10

วิธีเข้าหน้า Home Screen...