วิธีปิดหน้าเว็บที่เปิดค้างไว้หลายๆ Tab พร้อมกันในครั้งเดียวบน Safari

วิธีปิดหน้าเว็บที่เปิดค้...